עורך דין לענייני ירושה מסביר על ההבדל שבין צוואה לצו ירושה

עורך דין לענייני ירושה כל עורך דין שמטפל מזה זמן בירושות ועיזבונות נתקל במקרים פשוטים לטיפול לצד מקרים סבוכים יותר ולפעמים גם כאובים. עורך דין לענייני ירושה מבקש להסביר על ההבדל שבין צוואה לבין צו ירושה וכיצד אפשר למנוע תקלות או קשיים לא רצויים. 

עורך דין לענייני ירושה עם כמה חידודים חשובים

צוואה הינה לרוב מסמך כתוב, אשר נחתם על ידי עורך דין שמעניק את האסמכתא בדבר האותנטיות. עורך דין לענייני ירושה מחדד שהצוואה נועדה לתת תוקף ולתאר את רצונו של המוריש בדבר חלוקת רכושו לאחר מותו. המוריש יכול להעמיד סייגים שונים ותנאים, אשר רק אם יתבצעו (או לא יתבצעו), יועבר רכושו, כולו או חלק ממנו, למי שהוזכר בצוואה. 

חידוד חיוני בעניין צו ירושה – כאן מדובר באישור שלא נחתם על ידי עורך דין, כאשר הירושה ניתנת לא בהכרח על פי הסכמת המוריש ורצונו אלא על פי סדרים הנהוגים על פי דין. לדוגמא, אם לנפטר היו בת זוג וילדים, הרי שצו ירושה יעביר את רכושו בחלקים שווים בין בת הזוג לבין הילדים. בת הזוג תקבל מחצית מהרכוש והילדים את המחצית השנייה. לעומת זאת, בצוואה ניתן להגדיר למשל כי בת הזוג, האישה, תקבל את כל הרכוש ורק לאחר פטירתה יקבלו הילדים את הרכוש המשפחתי במלואו. 

ראוי לציין כי כאשר עורכים צוואה בליווי של עו"ד, הרי שניתן לטפל בכל מיני מקרים ו"פינות" שלא מטופלות על ידי החוק היבש. זאת ועוד, לאחר חתימה על צוואה, ניתן לשנות אותה או אף לבטלה, אם מעוניינים בכך. הצוואה העדכנית ביותר היא זאת שתביע את רצונו האחרון של המוריש. 

למי פונים לטיפול בעיזבונות, ירושות, צוואות 

מטבע הדברים, עורך דין לענייני ירושה הוא המוסמך ובעל הידע לטיפול בכל הקשור עם עיזבונות, ירושות וצוואות. במקרים מיוחדים, למשל כאשר המוריש הינו תושב חוץ או כאשר מישהו מערער על האותנטיות של צוואה קיימת, נהוג להיעזר בשירותיו של עורך דין בכיר ועתיר ניסיון בתחום זה. פרטים נוספים, נא לפנות למשרד טפר ושות', עו"ד.