ייפוי כוח נוטריוני – מה זה ועל מה זה?

ייפוא כוחהאמת היא שעל ייפוי כוח יכול כל אחד לחתום והוא יהיה בר תוקף גם אם לא תהיה נוכחות של עורך דין. אך למרות זאת ישנם מקרים מסוימים אשר בהם כן יהיה צורך בחתימה של עורך דין נוטריון.

בחוק הנוטריונים אנחנו מוצאים שני מקרים אשר בהם יש צורך בחתימה של נוטריון על ייפוי כוח.

לייפוי הכוח הזה קוראים - ייפוי כוח נוטריוני.

ייפוי כוח נוטריוני – מתי צריך את זה?

כאמור ישנם שני מקרים אשר בהם יהיה צורך בשירות של נוטריון לצורך ייפוי כוח נוטריוני.

במקרה הראשון מדובר על ייפוי כוח כללי אשר עליו נרחיב בהמשך.

במקרה השני מדובר בייפוי כוח אשר כל עניינו הוא בעסקאות מקרקעין אשר אלה טעונות רשום בטאבו – בלשכת המקרקעין.

בגלל שמדובר בייפויי כוח חשובים מאוד מהבחינה המשפטית, נקבע כי על ייפויי כוח אלו אי אפשר לחתום אלא אם ישנה נוכחות של נוטריון.

מהו ייפוי כוח?

אז מה זה בעצם ייפוי כוח? מדובר באחת הפעולות המשפטיות המקובלות ביותר. מדובר ייפוי כוח אשר מעניק הרשאה לאדם מיופה הכוח לפעול בעניינים מסוימים.

באופן ככללי אין כל חובה לפנות אל עורך דין לשם כך, כפי שכבר ציינו בתחילת המאמר. אך ישנם מקרים כמו בעסקאות מקרקעין אשר בהם אי אפשר יהיה לבצע את החתימה של ייפוי הכוח ללא הנוכחות של נוטריון.

ייפוי כוח כללי

ציינו כי ישנו ייפוי הכוח הכללי הדורש נוכחות של נוטריון. מדובר בייפוי כוח אשר מעניק למיופה הכוח הרשאה רחבה לבצע מגוון פעולות על שמו של מיופה הכוח. בגלל שמדובר בהיקף סמכויות נרחב, סבר המחוקק כי על ייפוי כוח כזה להיחתם בפניו של נוטריון.

ייפוי כוח בעסקאות מקרקעין

עסקאות מקרקעין אלו הן עסקאות נרחבות בעלות ערך כלכלי רב. בגלל שמדובר בנושא כבד משקל שכזה הורה המחוקק כי ייפויי כוח בעניין זה ייחתמו גם כן בפני נוטריון. 

זקוקים לשירות של ייפוי כוח נוטריוני?